Dividends privilegiats

Post 403 of 434

En les SA i SL poden crear-se títols amb dividend privilegiat.

Com a regla general, el dret a cobrar dividends és proporcional al percentatge de capital de cada soci. Tanmateix, la llei permet crear accions o participacions privilegiades, que donen dret a cobrar un dividend preferent. En aquest cas:

  • Si hi ha beneficis repartibles, la societat ha de pagar aquest dividend als socis privilegiats, i els altres no poden cobrar el dividend fins que no s’hagi pagat dit dividend privilegiat.
  • A més, el dividend privilegiat no té per què ser a compte del dividend normal. Per exemple: és possible que les participacions privilegiades donin dret a cobrar el 10% dels beneficis anuals, distribuint el 90% restant entre tots els socis (segons la seva participació i inclosos els privilegiats).

dividendos

Per tant, si és soci d’una societat tingui en compte aquesta possibilitat. Així, si el seu SL necessita finançament i vostè va a aportar els fons amb una ampliació de capital, pot ser l’ocasió per negociar amb els seus socis aquesta contrapartida al seu favor.

La llei permet crear accions o participacions privilegiades, que donen dret a cobrar un dividend preferent.

Es poden crear participacions privilegiades, que donen dret a cobrar un dividend preferent. Consulteu-nos sobre com beneficiar-se d’aquesta opció.

Font: Indicator

Menu