Donació de participacions

Post 104 of 211

La donació d’empreses després de complir els 65 anys té incentius fiscals.

Quan el soci d’una empresa està a punt de complir els 65 anys i vol jubilar-se, és habitual que es plantegi donar les seves participacions a un familiar (els seus fills, per exemple). Doncs bé, recordeu que, complint certs requisits, les donacions efectuades en aquestes circumstàncies gaudeixen d’importants avantatges fiscals:

  • Els familiars que reben la donació poden aplicar una reducció del 95% en l’Impost sobre Donacions (en algunes comunitats la reducció pot arribar al 99%).
  • A més, el donant no ha de tributar en el seu IRPF per l’augment de valor que hagin experimentat les participacions des que van ser adquirides. Els principals requisits que s’han de complir per aplicar aquests incentius són els que s’indiquen a continuació:
  • La societat, en què les participacions es donen no ha de tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
  • El donant ha de ser propietari d’almenys el 5% del capital de l’entitat. Si no aconsegueix el percentatge de participació, només cal que entre ell i els seus familiars tinguin almenys el 20% del capital.
  • També cal que el soci, el seu cònjuge o alguna persona del seu grup familiar exerceixi funcions directives a l’empresa i les seves retribucions anuals per exercir aquest càrrec constitueixi la seva principal font d’ingressos.

donacion

Exemple:

Si un soci dóna unes participacions que van ser adquirides fa anys per 10.000 euros i ara el seu valor és de 200.000 euros, haurà de declarar un guany patrimonial en el seu IRPF de 190.000 euros i tributar per ella (encara que no cobri res, per tractar-se d’una donació) . No obstant això, si aquesta persona té 65 anys i compleix els requisits que exigeix ​​la llei, aquesta transmissió no tributarà per IRPF.

Si va a complir 65 anys i es planteja donar les participacions de la seva empresa als seus fills o altres familiars, vingui a veure’ns. L’assessorem sobre com actuar per poder acollir-se als incentius indicats.

Font: Indicator

Menu