Eleccions autonòmiques 21D i permisos laborals

Post 172 of 295

Els treballadors amb contracte a temps parcial tindran permisos retribuïts reduïts en proporció a la jornada de treball que desenvolupin. L’empresa serà la responsable de la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per anar a votar.

  • Si coincideix entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores.
  • Si coincideix entre quatre i sis hores: permís retribuït de 3 hores.
  • Si coincideix sis o més hores: permís retribuït de 4 hores.
  • Si coincideix un màxim de dues hores: no hi ha dret a permís retribuït.

21d-eleccions

També hauran de sol·licitar a la mesa electoral el justificant d’haver votat.

La llei electoral disposa que els treballadors per compte aliena i els funcionaris que hagin sigut nomenats presidents o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. També tenen dret a una reducció de cinc hores de la seva jornada laboral l’endemà de la votació.

En cas de ser apoderats de les candidatures que concorrin als comicis, el permís només correspondrà a la jornada de la votació.

Els empleats que hagin sigut escollits com a suplents d’una mesa electoral, hauran d’anar al col·legi electoral i si necessiten els seus serveis, tindran els permisos abans esmentats. Si no necessiten els seus serveis, hauran de tornar al seu lloc de treball sense tenir dret a permís retribuït.

Els treballadors escollits com a membres d’una mesa electoral i tinguin torn de nit el dia anterior al de la votació, hauran de sol·licitar a l’empresa el canvi de torn per poder descansar abans de la jornada electoral. L’empresa no podrà negar-se al canvi.

Horari de votació 21-D (21/12/2017) de 9 hores a 20 hores

Menu