Els “falsos autònoms”

Post 77 of 281

La Inspecció de Treball controla especialment aquesta figura.

Algunes empreses signen contractes de prestació de serveis amb autònoms pensant que amb això evitaran el cost de les cotitzacions socials i les indemnitzacions que es derivarien de la signatura d’un contracte laboral.

Miniature people, chief control worker lifting stack coins using

Però si el que s’amaga darrere d’aquests contractes és una veritable relació laboral, l’empresa pot incórrer en importants responsabilitats. Recordeu que hi ha relació laboral quan concorren les notes de dependència i alienitat:

  • Hi ha dependència quan les tasques es realitzen sota l’organització i direcció de l’empresa. Per exemple, quan aquesta marca els horaris, o com s’han d’executar els treballs, o controla posteriorment l’execució …
  • Hi ha alienitat si és l’empresa la que assumeix els riscos i beneficis derivats de l’activitat realitzada. Per exemple, si l’autònom cobra una quantitat fixa cada mes, en lloc de fer-ho segons les tasques realitzades.

Si es donen aquestes circumstàncies, l’empresa estarà assumint riscos importants, tant davant de la Seguretat Social com davant del treballador:

  • La Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el règim general dels últims quatre anys, amb un recàrrec del 20%. També imposarà multes d’entre 3.126 i 10.000 euros.
  • L’afectat pot reclamar la seva condició de fix en plantilla, les diferències salarials de l’últim any respecte al salari fixat en el conveni i, si escau, una indemnització per acomiadament improcedent al final de la relació.

Relació mercantil. Assegureu-vos que la relació amb l’autònom és mercantil. Per exemple: respectant la forma en què aquest executa els treballs, deixant que organitzi lliurement els seus horaris i pagant-li segons la feina realitzada (i no una quantitat fixa cada mes).

Font: Indicator

Menu