En tancar els comptes, periodifiqui

Post 112 of 250

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes.

En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament.

Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es complirà de manera automàtica. Així, si rep una factura per una reparació realitzada al desembre, aquesta factura es comptabilitzarà com a despesa d’aquest mes, tot i que es pagui al gener.

periodificar

No obstant això, hi ha ingressos i despeses en els quals no hi ha factura (per exemple, les despeses de personal o els interessos de préstecs). En aquests casos haurà d’estar més atent, per periodificar-los i imputar en l’exercici correcte.

Pagues extres: Si a la seva empresa les pagues extres es meriten al llarg de l’any (una dotzena part cada mes) i es paguen el 31 de juliol i el 31 de desembre, al final de 2017 podrà comptabilitzar una despesa addicional per la part de l’extra de juliol de 2018 ja meritada i encara no pagada. Aquesta major despesa li permetrà demorar el pagament d’impostos i obtenir estalvis.

En tancar els comptes de la seva empresa, consulteu-nos. L’ajudarem a periodificar les despeses i ingressos que siguin precisos i a imputar en l’exercici correcte.

Font: Indicator

Menu