Exclusió d’un soci

Post 96 of 226

Pot excloure de la societat a algun soci?

Quan sorgeixen discrepàncies entre socis, és habitual que es plantegi la possibilitat d’expulsar algun d’ells de la societat. No obstant això, tingui en compte el següent:

  • Només pot excloure a un soci d’una SL en alguns casos concrets. Per exemple, si a més de soci és administrador i realitza alguna activitat que competeixi amb la societat.
  • És cert que es poden afegir als estatuts altres causes d’exclusió. Però per introduir aquest canvi és necessari el consentiment de tots els socis; i si hi ha discrepàncies, segurament aquesta modificació ja no serà possible.

exclusion

Si es dóna alguna d’aquestes causes cal que la Junta General acordi l’exclusió, pagant al soci afectat el valor de les seves participacions. Però si el soci té el 25% o més del capital és necessari, a més, que els tribunals confirmin l’exclusió.

Si en la seva societat hi ha discrepàncies amb algun soci, consulteu-nos. L’assessorem sobre la millor manera de protegir els seus interessos.

Font: Indicator

Menu