Falsos autònoms

Post 37 of 295

S’han endurit les sancions per contractar-los

Si la seva empresa contracta un autònom i el treball realitzat compleix els requisits d’una relació laboral ordinària (les tasques es realitzen sota la seva direcció, vostè assumeix els riscos de l’activitat …), l’afectat serà considerat un “fals autònom”, i la Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el règim general (Amb els recàrrecs corresponents).

falsos autonomos

Per la seva banda, l’empleat podrà reclamar la seva condició de fix, les diferències salarials de l’últim any (respecte al salari del conveni) i una indemnització per acomiadament improcedent al terme de la relació. I també podrà reclamar la devolució de les quotes abonades en el Règim d’Autònoms. Però això no és tot: des del passat 1 de gener, la llei preveu una sanció d’entre 3.126 i 10.000 euros quan una empresa comuniqui la baixa d’un treballador i aquest continuï la mateixa activitat o mantingui idèntica prestació de serveis servint-se d’una alta indeguda com a autònom.

Hi ha una relació laboral quan hi ha alienitat (Els riscos i beneficis són de l’empresari) i dependència (l’activitat es desenvolupa sota la organització i direcció d’aquell).

Els nostres professionals l’ajudaran a diferenciar en quins casos pot contractar a un autònom i quan ha de signar un contracte laboral.

Font: Indicator

Menu