Familiars a l’empresa

Post 218 of 434

Utilitzeu el protocol familiar per regular l’accés.

A les empreses familiars, és habitual que els fills dels socis fundadors s’incorporin al dia a dia del negoci quan tenen edat per a això, i que acabin ocupant càrrecs directius.

???????????????????????????????????????

Però això pot generar tensions (si no tenen la formació necessària, o perquè s’incorporen els fills d’un dels socis i no els de l’altre…). Per evitar conflictes en aquesta matèria, convé regular les condicions d’accés al protocol familiar:

  • En aquest document, els socis poden definir els diferents nivells o categories de llocs de treball, i fixar els requisits que ha de complir el familiar que pretengui ocupar-los (edat mínima, formació i experiència prèvia necessàries…).
  • O fins i tot pot regular la situació contrària: quina política de dividends, informació o ajudes existirà per als familiars que no treballin a l’empresa.

Protocol familiar

En empreses que s’estan consolidant, el protocol familiar és un instrument eficaç per garantir la continuïtat del negoci en la segona i posteriors generacions. Els nostres professionals l’assessoraran sobre els aspectes més rellevants que convé recollir en aquest document.

Font: Indicator

Menu