Formació interna

Post 72 of 244

Recordeu que també és bonificable.

Les empreses amb empleats disposen d’un saldo per gastar en formació de la seva plantilla. El dit saldo -denominat “crèdit per a la formació” – es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional durant l’any anterior (percentatge que varia segons la mida de l’empresa).

A la pràctica, per tant, la formació surt gairebé gratis (l’empresa paga els cursos i després recupera una part del cost mitjançant un descompte en les cotitzacions).

formacion-empresas

Doncs bé, aquest crèdit per a la formació també pot utilitzar-se si l’empresa realitza formació interna. Per exemple, si una empresa organitza un curs en les seves pròpies dependències, podrà recuperar els costos incorreguts (material lliurat als assistents, despeses de desplaçament, manutenció i estada dels treballadors d’altres centres que es desplacin per rebre la formació, cost dels ponents o part proporcional dels seus costos salarials si també són empleats, etc.).

FORMACIÓ. A més del crèdit per a la formació, hi ha el permís individual de formació, que permet bonificar el cost salarial dels empleats que s’absentin del treball per assistir a un curs.

Calcularem el crèdit per a la formació que la seva empresa pot recuperar si organitza accions formatives per als seus empleats.

Font: Indicator

Menu