Gestió correcta de l’IAE

Post 35 of 347

Si tributa per aquest impost, revisi les variacions dels elements tributaris

Encara que moltes empreses no tributen per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (les persones físiques, o les empreses que facturen menys d’un milió d’euros), aquelles que ho fan han de satisfer cada any una quota que, en general, es calcula segons els elements tributaris de l’activitat (la potència de la maquinària, la superfície del local…).

ebs

Doncs bé, tingui en compte que aquests elements tributaris poden variar amb el temps, pel que és necessari controlar aquestes variacions:

  • Si el valor varia en més del 20%, és obligatori presentar una declaració d’IAE de variació i informar-ne a Hisenda. No obstant això, mentre que no se superi aquest percentatge és millor no fer res, per no augmentar la quota a pagar.
  • Si la variació és negativa, aquesta comunicació és voluntària. No obstant això, val la pena efectuar per així reduir la quota a pagar. Cal indicar, a més, que no cal esperar que la variació arribi al 20%, de manera que pot comunicar-se una variació negativa de, per exemple, el 15%, i aconseguir així una reducció de la quota a pagar.

El termini per comunicar aquestes variacions és d’un mes des que hagin tingut lloc, i en general tenen efectes sobre la quota de l’IAE de l’any següent a aquell en què es produeix la variació. Si la variació és a la baixa i no s’ha comunicat en el termini indicat, també és possible comunicar-la més tard. En aquest cas, la reducció s’aplica a la quota de l’any següent al que s’efectuï la comunicació.

Comunicació de variacions

Comuniqui les variacions negatives dels elements tributaris, ja que això suposarà una minoració de la quota de l’IAE. Pel que fa a les variacions positives, només és obligatori comunicar-les quan arribin al 20%.

Consulteu les possibles variacions que hagin patit els elements tributaris que determinen la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Els nostres professionals l’orientaran sobre com fer-ho i d’aquesta manera evitar riscos o fins i tot pagaments superiors al correcte.

Font: Indicator

Menu