Hi haurà més concursos?

Post 33 of 434

Vegi com actuar si un dels seus clients cau en concurs

Si rep una comunicació d’acord algun dels seus clients ha caigut en concurs de creditors, no es precipiti amb relació als contractes que pugui mantenir amb el client:

ebs

  • Si manté una relació continuada, sàpiga que el simple fet del concurs no permet resoldre el contracte.
  • El pagament de les quantitats pendents amb anterioritat a la declaració de concurs quedarà congelat, a l’espera del que que s’acordi en aquest procediment.
  • Les sumes que es meritin amb posterioritat no queden afectades pel concurs i, en teoria, la concursada ha de satisfer-les amb normalitat i de forma íntegra.

En definitiva, vostè es veurà obligat a continuar amb la relació contractual que mantingui amb la societat concursada. No obstant això, a el primer incompliment després de la declaració de concurs, ja estarà legitimat per a sol·licitar la resolució de el contracte (si una de les parts no compleix, l’altra tampoc està obligada a fer-ho).

NOTIFICACIÓ

En general, les empreses coneixen si algun dels seus clients cau en concurs perquè l’administrador concursal els comunica aquesta situació. també poden consultar el Registre Públic Concursal (https://www.publicidadconcursal.es).

Si es troba davant d’una situació de concurs, els nostres professionals l’assessoraran perquè pugui exercir tots els seus drets.

Font: Indicator

Menu