Hipoteques i productes addicionals

Post 87 of 388

Una nova norma incideix sobre els productes que el banc ofereix al costat de les hipoteques

La nova llei prohibeix les vendes vinculades, és a dir, aquelles en què s’exigeix ​​al client acceptar un producte vinculat (per exemple, una assegurança) com a condició per poder obtenir la hipoteca. així:

hipoteca

  • El banc pot exigir que el prestatari contracti una assegurança en garantia del compliment de les obligacions del préstec (per exemple, una assegurança de vida). I també pot obligar-lo a subscriure una assegurança de danys de l’immoble objecte d’hipoteca.
  • Però ha d’acceptar (sense empitjorar per això les condicions del préstec) que el client contracti aquestes assegurances amb altres asseguradores que ofereixin condicions i un nivell de prestacions equivalents a les que el banc hagi proposat.

En canvi, la nova llei sí que permet les vendes combinades, que no són obligatòries perquè el banc concedeixi la hipoteca però la contractació permet millorar les condicions d’aquesta. Això sí: el banc haurà de realitzar l’oferta dels productes de forma combinada amb el préstec i per separat, perquè el client pugui conèixer les diferències entre una oferta i altra.

Drets en contractar una hipoteca

Es prohibeixen les vendes vinculades (aquelles en què la concessió de la hipoteca es condiciona a la contractació d’un producte vinculat), però no les vendes combinades (aquelles en les que la contractació del producte no és obligatòria però permet millorar les condicions del préstec ).

Font: Indicator

Menu