Hisenda detecta els lloguers

Post 105 of 271

Si no els declara, acabarà pagant una bona suma.

Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% en l’IRPF, de manera que només tributa el 40% restant. No obstant això, molts contribuents no els declaren, pensant que Hisenda no detectarà aquesta omissió.

alquiler-irpf

Doncs bé, Hisenda sol detectar aquesta “trampa”. En primer lloc, perquè si l’inquilí presenta IRPF, incorporarà les dades de l’habitatge en la seva declaració. I, en segon lloc, perquè les companyies elèctriques informen a Hisenda dels consums dels habitatges (de manera que la Inspecció pot detectar ràpidament si estan ocupades o no).

A més, si aquests rendiments no es declaren i és Hisenda qui els detecta, la reducció del 60% ja no serà aplicable (i l’IRPF s’aplicarà sobre el 100% dels rendiments). Una raó més, per tant, per declarar-los i evitar problemes amb el fisc.

Rendiments d’habitatges llogats. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60%. Això, unit a la possibilitat de computar diverses despeses -com amortitzacions, comunitat, obres de conservació, interessos, etc.-, fa que la tributació d’aquestes rendes sigui molt beneficiosa.

Si té immobles arrendats pot computar diverses despeses i reduccions en el seu IRPF. L’ajudarem a calcular-les perquè la seva tributació sigui el més ajustada possible.

Font: Indicator

Menu