I si va oblidar una factura?

Post 90 of 226

Vegi què fer si oblida una factura en les seves declaracions d’IVA.

Si un cop presentada la declaració d’IVA i un cop finalitzat el termini per declarar s’adona que ha deixat d’incloure alguna factura, vegi com actuar:

  • Rebuda. Si es tracta d’una factura rebuda, inclogui l’IVA suportat en alguna de les declaracions següents (el termini per deduir l’IVA és de quatre anys). També pot optar per rectificar la declaració en què s’ha comès l’error i incloure dit IVA. Però, en general, la primera alternativa és la més convenient i ràpida.
  • Emesa. Si el descuit es produeix amb una factura emesa, el correcte és presentar una complementària, ingressar l’IVA i assumir els recàrrecs per extemporaneïtat que corresponguin (recàrrecs que oscil·len entre el 5% i el 20%, segons el termini que hagi transcorregut).

olvidar-factura

En cas que s’oblidi de declarar una factura rebuda, inclogui-la en les següents declaracions. Si es tracta d’una factura emesa, el correcte és presentar una declaració complementària.

En cas que s’oblidi de declarar alguna factura, l’assessorarem sobre la millor manera d’actuar.

Font: Indicator

Menu