Immobles de titularitat compartida

Post 28 of 271

Dissoldre el condomini sortirà més barat.

Quan diverses persones són propietàries d’un immoble (per exemple, quatre germans que hereten una casa i que, per tant, són propietaris d’un 25% cadascun), és habitual que una d’elles vulgui adquirir als restants la seva part.

immobles de titularitat compartida
Per això sol signar una dissolució de condomini, en la qual el propietari que es queda l’immoble compensa els altres amb una quantitat equivalent al valor de la seva part. Doncs bé:

  • Fins ara Hisenda considerava que l’impost sobre Actes Jurídics Documentats (d’aplicació en aquests casos) havia de calcular sobre el valor total de l’immoble.
  • No obstant això, el Tribunal Suprem ha dictaminat que aquest impost s’ha de calcular només sobre la part de l’immoble que pertanyia al copropietari que deixa de ser-ho.

Si ha signat una escriptura de dissolució de condomini dins els últims quatre anys i va liquidar l’AJD sobre el valor total de la finca, pot sol·licitar la devolució de l’impost pagat en excés.

Comprovarem si s’ha liquidat correctament l’impost i, si escau, li ajudarem a sol·licitar la devolució del pagat en excés.

Font: Indicator

Menu