Implantació del teletreball

Post 68 of 260

Si vol implantar el teletreball, vegi quines qüestions ha de controlar.

Moltes empreses estan optant pel teletreball com a mesura per fomentar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors. A més, l’empresa pot obtenir estalvis (en subministraments, en el lloguer d’un local més petit …). Doncs bé, si la seva empresa vol que algun dels seus treballadors comenci a fer teletreball (ja sigui tots els dies de la setmana o només algun), tingui en compte:

  • El teletreball s’ha de pactar amb els treballadors afectats; no podrà implantar aquesta mesura de forma unilateral (ni tan sols a través d’una modificació substancial de condicions de treball).
  • La seva empresa està obligada a mantenir la resta de condicions laborals dels empleats (salari, jornada, vacances …).
  • Els treballadors afectats no han de suportar cap cost derivat del canvi en el seu règim contractual. Si el teletreball suposa algun cost en material o inversions, la seva empresa haurà de fer-se càrrec dels desemborsaments corresponents.

implementacio-teletreball

Mutu acord. No podrà implantar el teletreball de forma unilateral, ja que això suposaria alterar el règim contractual. És a dir, es passaria d’un contracte ordinari a un contracte en el qual almenys una part de l’activitat laboral es realitza al domicili.

Així doncs, ha de reflectir per escrit l’acord conforme els seus empleats passen a fer teletreball, indicant en tot cas com queden la resta de condicions de treball. Si contracta a nous treballadors i vol que treballin des de casa, pacti aquesta condició en el contracte de treball inicial, en aquest cas els afectats ja no podran negar-se.

Els nostres assessors prepararan un document per acordar el teletreball amb els afectats i inclouran algunes clàusules que beneficien a la seva empresa.

Font: Indicator

Menu