Incorporació de becaris

Post 48 of 295

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats.

La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%).
incorporacio becaris

A més dels acords amb els centres educatius, també pot signar un conveni amb els Serveis Públics d’Ocupació (SEPE), per tal d’incorporar persones ja titulades per realitzar pràctiques no laborals:

  • El titulat (que també pot ser de FP) ha de tenir entre 18 i 25 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació.
  • En aquest cas haurà de satisfer a l’afectat almenys el 80% del IPREM.

En ambdós casos, un tutor haurà de verificar el treball de l’afectat i emetre un informe sobre el seguiment de les pràctiques.

Les pràctiques curriculars – és a dir, les que es configuren com una assignatura necessària per a obtenir el títol – poden formalitzar amb estudiants de formació professional i amb universitaris.

Vingui a veure’ns i l’informarem sobre els tràmits a realitzar per incorporar a becaris en pràctiques.

Font: Indicator

Menu