Informació sobre lloguers turístics

Post 133 of 287

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda.

Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat.

alquiler

Entre altres dades, les plataformes han d’informar de les dades de l’immoble arrendat i dels de l’arrendador i arrendatari, així com dels imports satisfets.

Això és aplicable tant a les plataformes que cobrin dels arrendadors per prestar aquests serveis com a les que no perceben res per la seva gestió.

IRPF: A partir de 2018 Hisenda disposa d’informació dels lloguers de vacances en què mitjancen plataformes d’Internet.

Si lloga un habitatge per temporades, declari el lloguer en el seu IRPF. Hisenda també disposa d’informació sobre aquests arrendaments.

Font: Indicator

Menu