Inspecció de les bonificacions

Post 86 of 234

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius.

El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es van acollir a elles han de mantenir aquests nivells assolits amb la contractació durant tres anys. Aquests incentius són els següents:

  • Una “tarifa plana” de 100 euros per contingències comunes aplicable durant dos anys, prorrogable un any més en alguns casos.
  • Una exempció en els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes, aplicable també durant dos anys i prorrogable en alguns casos un any més.

inspeccio

Doncs bé, la Seguretat Social està comprovant als 12, 24 i 36 mesos posteriors a la contractació si les empreses mantenen els nivells d’ocupació. Pensi que, en cas d’incomplir les obligacions de manteniment del nivell d’ocupació, s’han de tornar els incentius.

Així doncs, si va aplicar algun dels incentius indicats, vingui a veure’ns. Si està a punt d’arribar al mes 24 o al mes 36, farem els càlculs necessaris per a comprovar si compleix amb la llei.

Control cada dotze mesos: el beneficia. El manteniment del nivell d’ocupació s’examina cada 12 mesos. És a dir, no s’exigeix ​​mantenir els nivells assolits durant els 36 mesos següents al contracte, sinó que aquest manteniment només s’ha de complir en el mes 12, 24 i 36 (només en aquests tres mesos).

Atès que la Seguretat Social està comprovant si les empreses compleixen amb la seva obligació de manteniment del nivell d’ocupació, passi per les nostres oficines i controlarem si compleix amb la llei.

Font: Indicator

Menu