Inspecció per videoconferència

Post 9 of 422

S’ha habilitat aquesta possibilitat

A partir d’ara les actuacions inspectores no només podran fer-se de manera presencial sinó també mitjançant videotrucada. A aquests efectes, el sistema digital a través de què es desenvolupin haurà permetre realitzar totes les actuacions: aportació de documents, al·legacions, signatura d’actes, etc.

ebs

La utilització de videoconferència requereix la conformitat de ambdues parts (inspector i contribuent), les quals han d’acordar la data i l’hora de celebració. No obstant això, en certs casos el contribuent també pot exigir que les actuacions es realitzin d’aquesta manera:

  • Quan tingui alguna discapacitat o mobilitat reduïda (en aquest cas, la inspecció ha de desenvolupar-se de la manera que resulti més
    apropiat per al contribuent).
  • O bé quan al·legui el seu dret al fet que les actuacions es duguin a terme de la manera que li resulti menys costosa.

SISTEMA DIGITAL
A partir d’ara les actuacions inspectores també podran realitzar-se per videotrucada.

Els nostres professionals li acompanyaran davant de qualsevol requeriment d’informació o investigació remès per Hisenda.

Font: Indicator

Menu