Intercanvi de factures simplificades

Post 83 of 388

Demani l’intercanvi d’aquestes factures per poder deduir l’IVA suportat

Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentats amb factures simplificades (peatges, aparcaments …) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. I transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable.

ebs

Doncs bé, si es troba en aquesta situació, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï els tiquets dels últims quatre anys per factures completes, factures que es denominen “de bescanvi”. En disposar de l’IVA desglossat a la factura i no haver transcorregut el termini de quatre anys que la seva empresa té per deduir l’impost, podrà recuperar-lo en la següent declaració.

Finalment, no oblidi que aquestes factures completes hauran d’afegir a la resta de factures d’aquest mateix any a efectes de ser declarades, si escau, en el model 347 (declaració d’operacions amb tercers).

Deducció de l’IVA

Recordeu que per deduir l’IVA és necessari disposar d’una factura completa. Si disposa de diversos tiquets d’un mateix proveïdor, demani que se’ls canviï per factures completes.

Font: Indicator

Menu