IVA i importacions

Post 93 of 373

Algunes importacions tenen regles especials en matèria d’IVA

Quan s’adquireixen béns a un proveïdor de fora de la Unió Europea, s’ha de satisfer l’IVA al retirar-los de la duana. El mencionat IVA es calcula sobre el preu de venda, els aranzels i totes les despeses produïdes fins que les mercaderies arriben al primer lloc de destinació comunitari.

iva importacion
No obstant això, en alguns casos s’apliquen regles especials, que convé tenir en compte. Per exemple:

  • Quan la sortida del bé en qüestió sigui temporal -perquè s’ha remès perquè realitzin treballs sobre ell, per exemple-, el valor en duana serà únicament el dels treballs realitzats.
  • Quan els béns importats estiguin protegits per una marca o una patent i l’empresa importadora hagi de satisfer algun cànon, és possible que aquest cànon s’hagi d’incloure en el valor en duana, segons les condicions pactades amb el proveïdor.

EXEMPTES
Certes importacions estan exemptes d’IVA. Per exemple, si es tracta de mostres per a fins promocionals.

Si la seva empresa importa mercaderies, revisi les liquidacions d’IVA rebudes de la duana.

Font: Indicator

Menu