Jubilació i pla de pensions

Post 30 of 281

Planificar correctament els cobraments pot reduir la factura de l’IRPF

Les prestacions derivades d’un pla de pensions tributen en l’IRPF com a rendiments del treball. I les que siguin procedents d’aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 i es retirin en forma de capital gaudeixen d’una reducció del 40%.

jubilacio

Doncs bé, escollir el moment exacte en què es cobren les prestacions pot reduir la factura fiscal derivada d’aquestes.
Per exemple:

  • Si el beneficiari té un bon sou i es jubila en l’últim terç de l’any, rebent les seves prestacions a partir d’aquell moment, segurament tributarà a un tipus més alt que si demora el cobrament fins a l’exercici següent.
  • Si és titular de més d’un pla amb dret a la reducció del 40%, haurà de planificar correctament els cobraments, ja que aquesta reducció només és aplicable en un únic exercici.

Planificació del cobrament
Els nostres professionals analitzaran els seus plans de pensions i li proposaran el pla de cobrament més adequat per reduir la seva factura de l’IRPF.

Font: Indicator

Menu