Justificació de dietes

Post 27 of 281

Qui ha de fer-ho: l’empresa o el treballador?

Quan Hisenda vol verificar si les dietes rebudes per un treballador estan exemptes de l’IRPF, sol sol·licitar la justificació a beneficiari quan en realitat és l’empresa la que té més mitjans per aportar-los.

justificacio dietes

 

Per evitar aquests problemes de prova, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha dictaminat sobre qui recau la càrrega de la prova en aquests casos:

  • El treballador només ha de justificar les despeses de transport públic, aparcament i allotjament que l’empresa li hagi compensat
    (Ha de conservar els justificants).
  • L’empresa, per la seva banda, ha de justificar les despeses de quilometratge i manutenció, acreditant el dia i lloc en què s’han
    produït. I també és l’empresa la que ha d’acreditar que
    els desplaçaments que han donat lloc a les dietes s’han realitzat
    per motius laborals.

El trabajador sólo debeacreditar los gastos detransporte público y alojamiento. El resto de pruebas debe aportarlas la empresa.

Nuestros profesionales le asesorarán sobre cómo documentar las dietas y los requisitos que deben cumplir para quedar exentas del IRPF.

Font: Indicator

Menu