Llibertat d’amortització

Post 50 of 380

Les inversions amb generació d’ocupació tenen incentius

Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir-se a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana.


Aquesta amortització lliure es realitza fora de la comptabilitat (amb ajustos extracomptables en l’Impost sobre Societats), de manera que no deteriora el resultat comptable de l’empresa. I a l’amortitzar més ràpidament els actius, es retarda el pagament d’aquest impost, amb el consegüent estalvi financer.
En tot cas, és molt important establir la data en què entra en funcionament la inversió realitzada: la forma de càlcul de l’augment de plantilla fa que, en general, les empreses que realitzen les inversions a principis d’any surtin beneficiades.

INCENTIU ESTRELLA

Les pimes que fan les inversions a principis d’any poden optimitzar encara més aquest incentiu.

Els nostres professionals analitzaran l’estalvi financer que pot obtenir amb la llibertat d’amortització.

Font: Indicator

Menu