Llibertat d’amortització

Post 11 of 434

Si la seva empresa és una pime, és possible que pugui aplicar aquest incentiu fiscal

Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana de plantilla. Aquest incentiu suposa un retard en el pagament de impostos, amb el consegüent estalvi financer. Precisament perquè l’estalvi és financer, convé estar atent:

ebs

  • Si la seva empresa ha realitzat inversions en diferents actius i només pot acollir a l’incentiu per algun d’ells (per aplicació de l’límit indicat més amunt), li convé aplicar-lo sobre l’actiu amb la vida útil més llarga.
  • Si té diverses màquines similars i va a vendre alguna d’elles, li convé desprendre d’aquelles que no s’hagin acollit a l’incentiu.
  • Finalment, també és important el moment en què es realitza la inversió. la forma de càlcul de l’increment de plantilla fa que, en general, les empreses que realitzen les inversions i les contractacions a principis d’any surtin beneficiades.

Augment de plantilla
Si realitza inversions en actius nous i, alhora, augmenta la seva plantilla mitjana, podrà aplicar la llibertat d’amortització i retardar el pagament de l’Impost sobre Societats.

Els nostres professionals l’informaran sobre aquest interessant incentiu fiscal i sobre com aplicar-lo.

Font: Indicator

Menu