Marques: compte amb els fraus

Post 6 of 380

Estigui atent si li sol·liciten l’ingrés d’alguna quantitat

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha publicat un advertiment sobre una carta fraudulenta que estan rebent titulars o sol·licitants de marques, en la qual se’ls sol·licita l’ingrés d’una “quota”.

ebs

Aquest tipus de frau ja s’ha produït en altres ocasions (Aprofitant que la direcció de l’sol·licitant d’una marca és pública). No obstant, en aquest cas destaca que a la carta apareix el logotip de la pròpia OEPM (el que li dóna més versemblança i pot induir més fàcilment a engany) i que la compte bancari d’ingrés no es correspon amb la de cap banc espanyol.

Si la seva empresa està tramitant la inscripció d’una marca (o ja és titular), estigui atent davant aquest tipus de comunicacions, i confirmeu prèviament la seva autenticitat contactant amb el seu assessor o amb la pròpia OEPM. A la pàgina web d’aquest organisme (www. oepm.es) trobarà un exemple d’aquesta carta fraudulenta i de altres similars que s’han enviat en altres ocasions.

CARTES FRAUDULENTES
Desconfiï de les comunicacions en què li sol·licitin algun tipus de bestreta o pagament relacionat amb patents o marques.

Podem orientar-lo en matèria de marques o propietat intel·lectual.

Font: Indicator

Menu