Menys aixovar domèstic

Post 8 of 402

L’ Impost sobre Successions sortirà una mica més barat

A l’hora de valorar els béns rebuts en una herència i liquidar l’Impost sobre Successions s’ha d’incloure el valor de l’aixovar domèstic (els mobles, estris i utensilis personals de la víctima que no hagin estat detallats en l’acceptació d’herència). I a aquests efectes, es presumeix -excepte prova en contrari- que el valor de l’aixovar domèstic és el 3% de la valor íntegre de tots els béns de l’herència.

ebs

Doncs bé, el Tribunal Suprem ha establert que aquest 3% només ha de aplicar-se sobre el conjunt de béns mobles afectes a l’habitatge familiar o a l’ús personal de la víctima. Així doncs, si en l’herència hi ha dipòsits bancaris, accions, fons d’inversió, o immobles no susceptibles d’utilització com a habitatge, sobre el valor d’aquests béns no ha de computar-se el 3%. I això perquè, precisament, aquests béns no permeten que, amb ells, hi hagi dit aixovar.

SENTÈNCIA SUPREM

El percentatge de el 3% no s’ha de calcular sobre el valor dels béns no susceptibles d’utilització com a habitatge.

L’assessorem a l’hora de planificar l’herència i, en el seu moment, liquidar l’Impost sobre Successions.

Font: Indicator

Menu