Més costos… i més prestacions

Post 35 of 295

Han augmentat les prestacions a favor dels autònoms

Des l’1 de gener de 2019 els autònoms estan obligats a cotitzar per contingències professionals (accidents de treball), per cessament d’activitat (el “atur” dels autònoms) i per formació professional. I per aquells que no cotitzaven pels primers dos conceptes -fins l’any passat era optatiu fer-ho-, això ha suposat un augment del cost de cotització.

augment prestacions autonoms

No obstant això, en cotitzar obligatòriament per accidents de treball i per cessament d’activitat, l’autònom queda més protegit. en concret:

  • Si cessa en la seva activitat de manera involuntària, podrà accedir al “Atur” dels autònoms. Aquesta prestació, a més, es podrà cobrar durant un període més prolongat.
  • En cas d’accident de treball, cobrarà el 75% de la base reguladora a partir del dia següent a la baixa. Fins 2018 aquest percentatge no s’arribava fins al vigesimoprimer dia de baixa.

Un autònom amb una base de cotització de 2.000 euros i que estigui d’ baixa per accident laboral durant 25 dies cobrarà 1.199,88 euros, davant 929,90 euros que hauria cobrat de mantenir-se el sistema anterior.

La cotització obligatòria per alguns conceptes li permetrà millorar les seves prestacions. Si ho desitja, l’informarem sobre aquestes millores.

Font: Indicator

Menu