Més incentius per a inversors

Post 62 of 260

Augmenten les deduccions en l’IRPF per a inversors externs.

Els inversors que aportin diners a empreses de tercers en forma de capital podran aplicar una major deducció en el seu IRPF. En concret:

  • Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, la deducció passa a ser del 30% de la inversió realitzada, en lloc del 20% aplicable a altres anys.
  • A més, la inversió màxima amb dret a deducció també augmenta de 50.000 a 60.000 euros per inversor i any.

inversor

Recordeu que, perquè aquest incentiu sigui aplicable, s’han de complir diversos requisits. Entre d’altres, cal que la participació de l’inversor no superi el 40% del capital, que la inversió sigui temporal i que es faci abans que hagin transcorregut més de tres anys des de la constitució de l’empresa.

Deducció màxima. Perquè l’inversor aconsegueixi una deducció més alta, el millor és fer diverses aportacions en diferents anys (amb un màxim de 60.000 euros per any). D’aquesta manera, si aporta 60.000 euros en el moment de constituir la societat i 50.000 en cada un dels dos anys següents, la deducció acumulada en el seu IRPF serà de 48.000 euros.

Si està interessat en invertir en algun projecte empresarial de tercers, l’informarem dels incentius fiscals aplicables i de com optimitzar-los.

Font: Indicator

Menu