Millores en els xecs restaurant

Post 100 of 250

A partir de 2018, el límit dels xecs restaurant s’amplia a 11 euros.

A partir d’aquest any, l’import màxim dels xecs restaurant que la seva empresa pot lliurar als seus treballadors sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF ha augmentat fins als 11 euros (fins al 2017 la quantia exempta d’IRPF era de fins a 9 euros).

cheque-restaurante

Això sí, recordeu que, perquè els treballadors puguin gaudir d’aquesta retribució en espècie exempta, s’han de complir uns requisits:

  • La seva empresa ha de portar un control sobre els xecs restaurant que lliuri, que han d’estar numerats, ser nominatius i no ser reemborsables.
  • Per la seva banda, els treballadors hauran d’utilitzar els xecs només en dies hàbils, i no podran acumular en un mateix dia els no consumits en dies anteriors.

Targetes també. El nou límit de 11 euros diaris també és aplicable en el cas que la seva empresa, com a alternativa al xec restaurant, lliuri als treballadors una targeta de crèdit per sufragar aquestes despeses.

Si la seva empresa decideix implantar el lliurament de xecs restaurant als treballadors o un altre tipus de retribució en espècie, contacti’ns. Els nostres professionals l’assessoraran sobre com fer-ho.

Font: Indicator

Menu