Model 145, al gener

Post 92 of 226

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors.

En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció.

Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es produeixen canvis i els seus treballadors els comuniquen a l’empresa (per exemple, un naixement, el pagament d’una pensió compensatòria …).

145

Per això, és convenient que al gener els ofereixi la possibilitat d’omplir un model 145 informant dels canvis produïts l’any anterior i que encara no hagin comunicat. Així, la seva empresa evitarà que a meitat d’any els seus empleats li comuniquin canvis que van tenir lloc en l’any anterior i que l’obligaran a recalcular el tipus de retenció.

Al gener, sol·liciti als seus treballadors que comuniquin els canvis en les seves circumstàncies personals. Faciliti’ls un model 145 perquè l’emplenin.

Consulteu-nos i l’ajudarem a recalcular el tipus de retenció dels seus treballadors en cas que hagi canviat la seva situació personal o familiar.

Font: Indicator

Menu