Nova bonificació

Post 90 of 373

Comproveu si la seva empresa pot aprofitar aquest nou incentiu

Recentment ha entrat en vigor una nova bonificació en les cotitzacions a la Seguretat Social.

nueva bonificacion

En concret, si la seva empresa signa un contracte indefinit amb un aturat que porti inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 anteriors, es pot aplicar el següent incentiu:

  • Una bonificació mensual de 108,33 euros (1.300 a l’any) durant tres anys si contracta un home, i de 125 euros (1.500 a l’any) si contracta a una dona.
  • Si el contracte se celebra a temps parcial, la bonificació es disfruta de manera proporcional a la jornada pactada.

Això sí: l’aplicació d’aquesta bonificació va lligada al compliment d’alguns requisits. Per tant, si pròximament va a contractar un treballador, passi per les nostres oficines abans de triar a un candidat i els nostres professionals han de verificar si la seva empresa pot aprofitar l’incentiu.

EXEMPLE
Si contracta un empleat la base és de 1.800 euros, el cost de les seves cotitzacions al llarg de tres anys serà de 16.447 euros en lloc de 20.347 euros (1.800 euros x 36 mesos x 31,40% – 3.900 euros).

Vingui a veure’ns i comprovarem si la seva empresa pot aplicar aquesta nova bonificació en les cotitzacions.

Font: Indicator

Menu