Novetats per Entitats sense ànim de lucre

Post 426 of 434

A partir de l’u de gener de 2015, entra en vigor la Llei 27/2014 de la anomenada Reforma Fiscal, incrementat les obligacions fiscals, comptables i d’informació de les entitats sense ànim de lucre (Clubs esportius, Associacions, AMPA, …).
En fiscalitat, s’estableix l’obligació de presentar l’ Impost de Societats a les entitats amb un volum d’operacions exemptes superior a 50.000.-€. Tot i això, quan realitzi operacions no exemptes (activitats empresarial no relacionades amb el seu objecte social) s’haurà de fer declaració  a partir d’una facturació de 2.000€.
S’han de veure i revisar la incidència en les declaracions model 347 (operacions de més de 3.006.-€) i en el model 303 de l’ Impost del valor afegit (I.V.A).
En referència a les darreres inspeccions realitzades dels aspectes laborals o de voluntariat, especialment per les entitats esportives i les AMPA, s’han d’estudiar els diferents casos i particularitats de cada entitat, per determinar si es tracta de salaris o altres retribucions.
En cas de ser del vostre interès us podem informar sense compromís dels diferents aspectes que us poden afectar d’aquesta normativa.

Menu