Pactes sobre el lloguer de locals

Post 9 of 396

Als propietaris els interessa arribar a un acord

Si vostè és propietari d’un local llogat i l’arrendatari li comunica que no podrà pagar les rendes, el millor és que arribin a un acord i li permeti demorar tots o part els propers pagaments, fins que la situació millori.

ebs

Si no arriba a cap acord i l’arrendatari deixa de pagar el lloguer, haurà de seguir repercutint l’IVA de cada mensualitat, i incloure aquest impost en les seves declaracions periòdiques. Així, tot i que no cobri res, haurà de seguir ingressant l’IVA cada trimestre, i només podrà recuperar-lo passats diversos mesos.

En canvi, si acorden reduir l’import de la mensualitat -o si ajornen el pagament total o parcial d’algunes quotes-, evitarà anticipar IVA a Hisenda:

  • Al negociar uns nous imports i terminis de pagament, hauran modificat les dates de exigibilitat dels lloguers.
  • I, atès que en aquest cas l’IVA ha de repercutir coincidint amb la data d’exigibilitat dels pagaments, no ha de repercutir fins a les noves dates acordades.

Dificultats dels inquilins
L’IVA derivat dels lloguers s’ha de seguir connectat tot i que no es cobri. Arribar a un acord amb els arrendataris i posposar la data de pagament li evitarà anticipar dit impost a Hisenda.

 

Analitzarem els seus contractes de lloguer de local i l’ajudarem a arribar a una solució satisfactòria que, a més, li beneficiï fiscalment.

Font: Indicator

Menu