Participacions privilegiades

Post 8 of 380

L’atribució de privilegis està permesa per la llei

Aquests privilegis poden estar justificats, per exemple, perquè el titular de les accions o participacions ha pagat una prima superior per entrar al capital de la societat, o perquè assumeix un risc superior per invertir en una de les fases més primerenques de la vida de l’empresa, o perquè ha tingut una implicació especial i clau en el desenvolupament i l’expansió del negoci …

ebs

  • Econòmics. Entre els privilegis de caràcter econòmic cal esmentar la possibilitat de cobrar un dividend preferent -que pot ser acumulatiu o no amb el dividend ordinari- o dret de liquidació preferent, de manera que es garanteixi al soci un reintegrament mínim en el cas que la societat es vengui a un tercer o es liquidi.
  • Polítics. Dins dels privilegis polítics poden esmentar-se, per exemple, el dret a designar un membre en el Consell d’ Administració, o la necessitat que per a l’adopció de determinats acords es requereixi comptar amb l’aprovació de la majoria d’aquesta classe d’accions o participacions.

INGRÉS ADDICIONAL

L’atribució d’un dividend preferent pot ser una bona via per garantir ingressos a socis que deixen pas als seus fills en la gestió del negoci.

Verificarem si les accions o participacions privilegiades poden ser convenients si s’escau.

Font: Indicator

Menu