Paternitat de quatre setmanes

Post 184 of 244

S’ha ampliat la durada del permís.

Si algun dels seus treballadors té un fill, la llei li permet exercir els següents drets:

  • Després del naixement, tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de dos dies naturals (tot i que el conveni col·lectiu pot fixar una durada superior).En tractar-se d’un permís retribuït, els costos salarials d’aquests dos dies aniran a càrrec de la seva empresa (salari i cotitzacions).
  • Així mateix, si el naixement s’ha produït a partir de l’1 de gener de 2017, el seu empleat podrà suspendre el seu contracte durant quatre setmanes (28 dies). Fins 2016 la suspensió era de 13 dies.

paternitat

A més, si ho pacten de mutu acord, és possible gaudir de la paternitat a temps parcial en un mínim del 50%. D’aquesta manera, és vàlid pactar una paternitat de vuit setmanes a raó del 50% de la jornada.

Si un dels seus empleats té un fill, prepararem els documents perquè tramiti la suspensió per paternitat i la prestació corresponent.

DES 2017

L’ampliació de la paternitat és aplicable si el naixement es produeix a partir de 2017. Si el seu empleat va ser pare el 2016 i encara no ha gaudit de la paternitat, quan ho faci, només tindrà dret a 13 dies.

Font: Indicator

Menu