Plusvàlua inconstitucional

Post 388 of 434

Les vendes amb pèrdues no tributen per la plusvàlua municipal.

Com haurà llegit a la premsa, els venedors d’immobles només estan obligats a satisfer l’impost sobre la plusvàlua municipal si entre la data d’adquisició i la data de transmissió aquests immobles han augmentat realment el seu valor. Per tant:

  • A partir d’ara, si una persona ven un immoble i això li genera una pèrdua, pot evitar aquest pagament. En qualsevol cas, caldrà acreditar la pèrdua indicada.
  • Pel que fa a les vendes ja realitzades en les que la plusvàlua municipal va ser satisfeta mitjançant autoliquidació, serà possible sol·licitar la devolució de l’impost, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys i un mes des de la transmissió.

plusvalia-articulo

Formes de liquidació

Alguns municipis exigeixen el pagament per autoliquidació, mentre que en altres n’hi ha prou amb comunicar la transmissió, sent els ajuntaments els que liquiden. Recordeu aquesta diferència, ja que la forma d’oposar-se al pagament serà diferent en un i altre cas.

Si va a vendre un immoble amb pèrdues, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Comprovarem si pot evitar el pagament de la plusvàlua municipal i l’assessorarem sobre la millor manera d’actuar.

Font: Indicator

Menu