Política de recepció de paquets

Post 64 of 260

Pot regular la recepció de paquets personals.

Moltes empreses es troben amb treballadors que efectuen compres personals per Internet i consignen com a domicili de lliurament el de l’empresa. I si són diversos empleats els que actuen d’aquesta manera, es produeix un perjudici clar per al negoci:

  • Es generen interrupcions en el treball a causa de l’entrada contínua de missatgers.
  • Els treballadors es poden distreure obrint els paquets dins la seva jornada de treball. Doncs bé, en exercici del seu poder de direcció, vostè pot limitar o prohibir la recepció de paquets personals en el domicili de la seva empresa.

Home Delivery Service And Working Service Mind, Woman Customer H

Per a això, només ha de lliurar una circular a la seva plantilla i incloure-la en el seu manual d’acollida (perquè els nous treballadors es donin per assabentats).

Vingui a veure’ns i prepararem una circular per prohibir o limitar la recepció de paquets personals a les seves instal·lacions.

Font: Indicator

Menu