Prestació de maternitat exempta

Post 126 of 347

Sol·liciti la devolució de l’IRPF satisfet en excés.

Com haurà llegit a la premsa, el Tribunal Suprem ha reconegut que les prestacions per maternitat estan exemptes de tributar en l’IRPF (en contra del criteri que Hisenda havia mantingut fins ara).

IRPF devolución maternidad

Per tant, si en els últims quatre anys (2014, 2015, 2016 o 2017) vostè o algú del seu entorn ha tributat per una prestació de maternitat, rectifiquin la declaració d’IRPF presentada i sol·licitin la devolució de la quota d’IRPF satisfeta en excés. Hisenda haurà de tornar-la, juntament amb els interessos de demora.

A més, cal entendre que les prestacions per paternitat han de rebre el mateix tracte, de manera que també en aquest cas és possible sol·licitar devolució d’ingressos indeguts (encara que és molt probable que Hisenda es negui a la devolució, els tribunals potser opinin de forma diferent ).

IRPF

Segons el Tribunal Suprem, les prestacions per maternitat estan exemptes de tributar en l’IRPF. Les persones que han tributat per aquestes prestacions en els últims quatre anys poden sol·licitar devolució d’ingressos indeguts.

Si ha tributat per una prestació de maternitat o paternitat en els últims quatre anys, l’ajudarem a recuperar l’IRPF satisfet en excés.

Font: Indicator

Menu