Previsions per si ven la seva empresa

Post 58 of 434

Si té socis minoritaris, prevegi què passarà si sorgeix l’oportunitat de vendre-la

L’existència de socis minoritaris pot ser un inconvenient si en el futur un tercer inversor s’interessa per la seva empresa. Pot ocórrer, per exemple, que a aquest inversor només li interessi la empresa si adquireix el 100% de l’capital, i que aquesta operació es frustri perquè algun soci minoritari es negui a vendre. O a l’inrevés: que l’inversor ofereixi un preu elevat només a l’ soci majoritari, en aquest cas els minoritaris es quedarien amb un nou soci de referència i sense poder vendre les seves participacions a un preu atractiu.

ebs

Per evitar aquestes situacions, convé que tots els socis signin uns pactes parasocials (A l’marge dels estatuts de la societat) que contemplin els anomenats “dret de arrossegament “-drag along- i” dret d’acompanyament “-tag along-.

  • Amb el dret d’arrossegament, el soci majoritari que vulgui vendre pot obligar els minoritaris a que també ho facin pel mateix preu.
  • Amb el dret d’acompanyament, el soci majoritari es compromet a no vendre si els socis minoritaris no poden fer-ho pel mateix preu (o es compromet a adquirir les participacions d’aquests minoritaris a el mateix preu pel qual ell vengui les seves a un tercer).

Pactes parasocials

Disposar d’uns pactes parasocials ben redactats evita problemes entre socis.
Els nostres professionals l’assessoraran a l’hora de preparar-los i negociar-los.

Font: Indicator

Menu