Prorrata: regularitzacions

Post 7 of 361

En l’última declaració d’IVA han de realitzar alguns ajustos

Si la seva empresa realitza alhora operacions per les quals es pot deduir l’IVA i altres per les que no, pot optar per dos sistemes de càlcul de l’IVA deduïble:

ebs

 

  • Prorrata general. Amb aquest règim es pot deduir una part d’IVA igual a el percentatge que representen les vendes amb dret a deducció respecte a totes les vendes.
  • Prorrata especial. En aquest règim (obligatori en alguns casos), podrà deduir-se el 100% de l’IVA suportat en activitats amb dret a deduir i el 0% de l’IVA d’activitats sense aquest dret; respecte a les despeses comunes, haurà d’aplicar prorrata general.

En general, es pot optar per la prorrata especial per a un any concret en l’última declaració d’IVA d’aquest mateix any (opció que ha de mantenir un mínim de tres anys). En aquesta declaració també haurà de regularitzar el percentatge de prorrata provisional aplicat durant l’exercici.

BÉNS D’INVERSIÓ

En aquesta declaració també s’ha de regularitzar, si escau, l’IVA deduït en anys anteriors per l’adquisició de béns d’inversió.

Aquesta regularització també pot afectar les empreses que no están en prorrata, en el cas que hagin venut algún actiu.

Efectuarem les regularitzacions pertinents en l’última declaració de l’any.

Font: Indicator

Menu