Quan respon l’administrador?

Post 174 of 347

Vegi en quins casos Hisenda pot demanar-li responsabilitats.

Com a administrador d’una SA o d’una SL, vostè pot arribar a respondre davant Hisenda dels deutes fiscals de la societat. Però no s’espanti: això només passa en casos molt concrets, i sempre que l’empresa hagi comès una infracció tributària:

  • Hisenda pot considerar-lo responsable solidari -és a dir, sense necessitat d’acreditar que l’empresa és insolvent- si vostè ha col·laborat de forma activa, directa i dolosa en la comissió d’una infracció. Seria el cas, per exemple, que la societat participés en una trama per defraudar IVA, o si, després de cometre una infracció, vostè realitzés operacions per buidar de patrimoni a la societat.
  • En altres supòsits pot ser considerat responsable subsidiari (en aquest cas ja caldrà que Hisenda acrediti que la societat no té béns suficients per pagar el deute). Per exemple, si vostè va actuar de forma negligent i no va controlar que la societat complís les seves obligacions comptables i fiscals.

responsabilitat

No obstant això, en ambdós casos cal que l’empresa hagi comès una infracció. I si vostè actua de forma diligent, en la majoria de casos això no passarà.

Per exemple, si després d’analitzar i interpretar raonablement una norma vostè considera que li són d’aplicació uns incentius fiscals, Hisenda no podrà sancionar, ni tan sols encara que al final els tribunals considerin que aquests incentius no eren aplicables.En tot cas, haurà d’acreditar que la seva interpretació va ser raonable (per exemple, perquè es tracta d’un tema controvertit o complicat, o sobre el qual hi ha pronunciaments contradictoris dels tribunals).

Discrepància raonable. Quan Hisenda regularitza algun impost, és habitual que també imposi sancions (al·legant, per exemple, que la norma era clara i que la interpretació del contribuent no era raonable). No obstant, si el contribuent té arguments raonables, en la majoria d’ocasions aquestes sancions seran anul·lades pels tribunals. I si les sancions són anul·lades, l’administrador ja no podrà ser declarat responsable en cap cas.

Si exerceix el seu càrrec de forma diligent, Hisenda no podrà exigir-cap responsabilitat. En qualsevol cas, els nostres professionals l’assessoraran sobre els possibles riscos existents en el seu cas concret.

Font: Indicator

Menu