Que li canviïn els tiquets

Post 54 of 295

Amb això aconseguirà deduir l’IVA suportat.

Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentades amb tiquets (restauració, peatges, aparcaments) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. No obstant això, transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable.

Hand taking receipt from pos

Doncs bé, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï els tiquets dels últims quatre anys per una factura completa, anomenada “de bescanvi” (no pot negar-se a fer-ho). En disposar de l’IVA desglossat en factura i no haver transcorregut el termini de quatre anys que la seva empresa té per deduir el imposat, podrà recuperar-lo en la següent declaració.

Recordeu, finalment, que aquesta factura haurà d’afegir a la resta de factures d’aquest mateix any a l’efecte de ser declarades en el model 347.

IVA. Els petits despeses documentats amb tiquets poden arribar a ser importants transcorreguts uns anys. Recupereu l’IVA sol·licitant al proveïdor que substitueixi aquests tiquets per una factura completa.

Recopili els tiquets dels últims quatre anys i sol·liciti a l’expedidor que els substitueixi per una factura de bescanvi.

Font: Indicator

Menu