Recàlcul de retencions

Post 60 of 260

Les retencions d’alguns empleats han disminuït.

El passat mes de juliol es va modificar la llei i van augmentar les reduccions aplicables en l’IRPF als treballadors amb menor retribució. D’altra banda, s’han incrementat els rendiments del treball per sota dels quals les empreses no han de practicar retenció.

irpf-retencion

Així, per exemple, si algun dels seus empleats no té fills i el seu cònjuge no obté rendes superiors a 1.500 euros, ara ja no haurà de practicar-li retenció si percep un salari net inferior a 14.641 euros (abans, l’import a partir del qual no calia retenir era de 13.696 euros).

A conseqüència d’aquests canvis, és possible que el percentatge de retenció aplicable sobre el salari d’algun dels seus treballadors disminueixi o fins i tot que ja no hagi de practicar-li retenció.

RETENCIONS. A causa dels canvis legals, és possible que la retenció aplicable sobre el salari d’algun dels seus treballadors disminueixi o fins i tot que ja no hagi de retenir res.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre les retencions que ha de practicar a partir d’ara als seus empleats.

Font: Indicator

Menu