Reducció de les jornades

Post 107 of 271

Si li interessa, verifiqui si pot implantar la mesura.

Si vol rebaixar els costos salarials de la seva plantilla, i ha pensat en reduir la jornada d’alguns treballadors, vegi quines opcions es poden adoptar:

  • Si no travessa per un bon moment pot tramitar un ERO de reducció de jornada. Podrà reduir la jornada dels seus treballadors entre un 10% i un 70%, però la reducció només durarà el temps necessari per a superar les seves dificultats.
  • Una altra alternativa és plantejar als treballadors una conversió del seu contracte a temps complet en un a temps parcial. Això sí: és imprescindible que l’afectat l’accepti (aquesta reducció és voluntària per a ell).
  • També pot plantejar una reducció de jornada per guarda legal als empleats amb fills menors de 12 anys. No obstant això, aquests passaran a estar “blindats” davant d’un eventual acomiadament.

reduccion-jornada

DOCUMENTACIÓ: Cal documentar per escrit la reducció de jornada, amb independència de l’opció triada. Els nostres assessors li prepararan aquesta documentació.

Cadascuna de les alternatives té avantatges i inconvenients per a vostè i per a la seva plantilla. Consulteu-nos.

Font: Indicator

Menu