Regularització de pèrdues

Post 57 of 434

Hi ha una opció per evitar els costos de notari i registre

Si una empresa reflecteix pèrdues en el seu balanç, pot tenir problemes per accedir a finançament, o per aconseguir un contracte important. I per fer desaparèixer aquestes pèrdues l’habitual és que els socis facin una aportació de capital.

ebs

No obstant això, hi ha una alternativa que també permet regularitzar les pèrdues i que, en general, té un cost inferior: l’aportació directa de fons a un compte de reserves en concepte de “aportació de socis per reposar pèrdues”:

  • Aquesta operació evita costos de notari i registre, ja que no és necessari que s’inscrigui en el Registre Mercantil.
  • El desemborsament que han de realitzar els socis és, en general, més baix que el que han de fer en una ampliació de capital.
  • Aquesta aportació de socis tampoc té costos fiscals ni per l’empresa ni per al soci.

APORTACIÓ
L’aportació de fons per reposar pèrdues permet suprimir aquestes pèrdues de l’balanç i té menys costos que la ampliació de capital.

Si ha de compensar les pèrdues d’una societat, els nostres professionals l’assessoraran sobre quina és l’alternativa amb menor cost total.

Font: Indicator

Menu