Regularització de retencions

Post 66 of 388

En aquest trimestre la regularització de retencions s’ha de realitzar cada mes

Quan les condicions d’un empleat canvien durant l’any i es modifica la retribució anual prevista, l’empresa està obligada a regularitzar el tipus de retenció aplicable. I també està obligada a fer-ho si canvien les seves circumstàncies personals (sempre que, en aquest cas, l’afectat comuniqui aquesta variació a l’empresa).

ebs

En general, la regularització del tipus de retenció s’ha de fer en la següent nòmina. No obstant això, per facilitar el treball administratiu, les empreses poden optar per efectuar les regularitzacions a l’abril, juliol i octubre respecte de les variacions produïdes en el trimestre anterior. Si, per exemple, un empleat lliura el model 145 a principis de febrer, l’empresa pot esperar i aplicar la nova retenció a partir de la nòmina d’abril.

Això sí, les variacions que es produeixin a l’octubre, novembre o desembre han de regularitzar-se necessàriament en la següent nòmina, sense que en aquest cas sigui possible la regularització trimestral.

Mensual

En l’últim trimestre del l’any les regularitzacions en el tipus de retenció aplicable a les nòmines s’han de fer cada mes, sense que sigui possible optar per la regularització trimestral.

Font: Indicator

Menu