Representant Fiscal

Sent el seu representant fiscal actuem com el seu partner a Espanya i ens convertim en el teu interlocutor davant les autoritats fiscals. Així, facilitem l’entesa entre clients, proveïdors i autoritats fiscals, aconseguint un enquadrament de la teva operativa logística, duanera i fiscal que l’alliberi de les gestions burocràtiques.

representate-fiscal-ebs

Tipus de representació fiscal

La representació pot ser voluntària o legal depenent de si són empreses establertes o no a la UE:

  • Té caràcter voluntari, és a dir el representant actua com un mer gestor, en els casos d’empreses establertes en països de la UE que volen operar a Espanya.
  • Té caràcter legal, és a dir el representant actua com un mandatari fiscal, en el cas d’empreses no establertes a la UE que volen operar en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

Quines són les funcions del representant fiscal?

Les funcions del representant fiscal són les següents:

Complir amb la legislació fiscal i respondre a les obligacions en matèria de tributària local.
Planificar i presentar la totalitat de les seves declaracions fiscals, IVA, les sol·licituds de devolució, presentació mensual d’Intrastat.
Gestionar tota la correspondència amb l’administració fiscal local. És aconsellable que el representant fiscal gestioni la instal·lació de la bústia electrònica de l’Agència Tributària i és obligatori que acudeixi com a representant fiscal a les inspeccions tributàries.
El representant fiscal és responsable davant l’administració de les empreses que representa.
Obtenció Registre EORI i obtenció i gestió del NIF espanyol o del NIF – IVA, a través del model censal 036.

Documentació a aportar a l’Agència Tributària

Relació de tots els documents necessaris per a exercir com a representant fiscal:

Certificat del Registre Mercantil de la Societat en qüestió, acreditant l’existència de la personalitat jurídica de la societat.

Poder / Autorització de representació per part del representant legal de la societat no resident a favor del representant fiscal.

Aquests documents han d’estar legalitzats davant Notari amb la postil·la de la Haia i amb traducció jurada a l’espanyol, pel que poden trigar a obtenir-se com a mínim 1 mes.

Identificació a Espanya amb un NIE del representant legal de la societat.

A EBS Consulting determinarem l’existència o no d’Establiment Permanent de la Societat en qüestió de cara a complir amb les obligacions fiscals pertinents.

IVA: Local i Estranger

Les empreses espanyoles que hagin pagat IVA en qualsevol país de la Unió Europea així com en determinats països tercers, poden sol·licitar a les corresponents Administracions Tributàries la devolució de les quotes d’aquest impost efectivament pagades. Generalment, els serveis subjectes a la sol·licitud de reemborsament d’IVA són:

  • Servei de transport de passatgers.
  • Prestació de serveis sobre béns immobles.
  • Participació en activitats culturals, artístiques i similars.
  • Serveis de càtering i restauració.
  • Lloguer de transport a curt termini
  • Allotjament i manutenció

EBS Consulting compta una gran experiència i amb un equip de partners especialitzats en l’àmbit de l’IVA internacional. Així les empreses es beneficien d’un major flux de caixa i redueixen els seus costos.

Preguntes freqüents AEAT sobre el tema:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Fiscalidad_de_no_residentes/_IVA___VAT_/Devoluciones_de_IVA_a_no_establecidos__VAT_Refund_/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml

Menu