Requeriments a particulars

Post 33 of 347

No es “relaxi” si realitza operacions amb particulars

Moltes empreses es “relaxen” a l’hora de declarar els seus ingressos quan aquests procedeixen d’operacions realitzades amb particulars. Doncs bé, Hisenda pot requerir dades amb transcendència tributària (propis o de tercers) tant a empreses com a particulars. I els requeriments d’informació a particulars són cada vegada més habituals.

ebs

Per exemple:

  • Casaments i esdeveniments. Hisenda sol sol·licitar informació als destinataris particulars quan té coneixement d’operacions o esdeveniments d’elevat cost en on poden haver intervingut diversos empresaris o professionals.
  • Immobles. En aquests casos, requereix al particular les dades d’operacions amb immobles (venedor, preu pagat, mitjans de pagament utilitzats, intermediaris que han intervingut …).
  • Lloguers. Hisenda també sol fer requeriments a particulars que viuen en habitatges llogats quan creu que l’arrendador ha deixat de declarar lloguers.

INFORMACIÓ

La manca d’atenció d’aquests requeriments és sancionable, de manera que el particular que els rep sol facilitar la informació sol·licitada.

Font: Indicator

Menu